zum Inhalt springen

2021

 • 13.12.2021: Universiteit Gent. Opleiding Taal- en Letterkunde: Nederlands
  Gastcollege (digitaal): De drukkerstaal in de Lage Landen in de 15de en 16de eeuw.
   
 • 27.11.2021: Kinrooi, 46e congres van de Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde.
  Lezing: Familienamen in de fusiegemeente Kinrooi.
  Verschoben.
   
 • 16.06.2021: Gent, Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren.
  Toespraak: Begroeting van Lieve De Wachter als werkend lid van de KANTL.

2020

 • 26.10.2020: Brussel, Koninklijke Commissie voor Toponymie & Dialectologie.
  Lezing (digitaal): Hollanders, Friezen of Vlamingen? De persoonsnamen van de eerste kolonisten op het Deense eiland Amager.
   
 • 05.03.2020: Hamburg, 42. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Sprachwissenschaft. Arbeitsgruppe 7: Approaching linguistic diversity from an evolutionary perspective. Towards a typology of future tenses.
  Vortrag, zusammen mit Christian Gewering: The historical development of the movement future gaan + infinitive in Dutch.

2019

 • 13.12.2019: Universiteit Gent & KANTL, Taal & Tongval-Colloquium: 'Spelling in ontwikkeling'
  Lezing: De taal van Gheraert Leeu, drukker in Gouda en Antwerpen.
 • 19.03.2019: Universität zu Köln, Jubiläumsfeier der Niederlandistik.
  Vortrag: Ein Jahrhundert Niederlandistik an der Universität zu Köln.
 • 28.01.2019: Brussel, Koninklijke Commissie voor Toponymie & Dialectologie.
  Lezing: Familienamen en religie.
 • 22.01.2019: Den Haag, Centraal Bureau voor Genealogie. Naamkundedag.
  Lezing: Familienamen en religie.

2018

 • 21.11.2018: Gent, Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren.
  Lezing: De Hollandse en Brabantse drukkerstaal rond 1500.
 • 16.11.2018: Mettingen, Namenkundliches Symposium der Draiflessen Collection.
  Vortrag: Die Familiennamen auf -meier im Osten der Niederlande.
 • 17-18.09.2018: Universität Mainz, Tagung 'Namengeographie'.
  Vortrag: Die niederländische Familiennamengeographie auf neuen Wegen.
 • 18.04.2018: Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, Gent.
  Buchpräsentation: Janssen, Theo & Ann Marynissen (2018): Het Narrenschip in de Lage Landen. Deel 1: Josse Bade: Der zotten ende der narren scip - tekst en hertaling. 496 p. Deel 2: Het schip ingaan - inleiding en aantekeningen. 726 p. Serie: KANTL - Studies op het gebied van de cultuur in de Nederlanden 8, 1-2. Leuven: University Press.
 • 12.01.2018: Universität zu Köln, Workshop 'The future in the history of Indo-European languages'. 
  Presentation: The Dutch future path: zullen and gaan + infinitive.

2017

 • 21.06.2017: Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde Gent.
  Toespraak: Begroeting van Reinhild Vandekerckhove als werkend lid van de KANTL.
 • 08.06.2017: Universiteit Utrecht, Naamkundedag.
  Lezing: De Nederlandse familienaamgeografie in een nieuw jasje.
 • 16-18.03.2017: Universität Münster, Tagung 'A Germanic Sandwich'.
  Vortrag: Buchdruck und Sprachwandel.
 • 30.01.2017: Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie Brussel.
  Plenaire lezing: De Nederlandse familienaamgeografie op nieuwe wegen.

2016

 • Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde Gent, 16.11.2016. 
  Laudatio bij de presentatie van het huldenummer voor prof. em. dr. Jan Goossens
 • Universität zu Köln, 9. Juni 2016. Ringvorlesung CCLS Köln: 'Sprache(n) sprechen und verstehen'
  Vortrag: Familiennamengeographie.
 • Universiteit Antwerpen, 26 april 2016. Gastcollege voor BA-studenten Nederlandse taal- en letterkunde op uitnodiging van Prof. Dr. R. Vandekerckhove
  College: Boekdrukkunst en standaardisering: het Nederlandse narrenschip.
 • KANTL Gent, 16 maart 2016.
  Lezing: de Nederlandse familienamengeografie, 25 jaar later.

2015

 • Universität zu Köln, Cologne Centre of Language Studies, 9 juli 2015.
  Vortrag: Der Einfluss des Buchdrucks auf die Standardisierung des Niederländischen.
 • Universiteit Antwerpen, 5 mei 2015. Gastcollege voor BA-studenten Nederlandse taal- en letterkunde op uitnodiging van Prof. Dr. R. Vandekerckhove
  College: Boekdrukkunst en standaardisering: het Nederlandse narrenschip.
 • Congres naar aanleiding van 50 jaar Familiekunde Vlaanderen, Antwerpen, 15 maart 2015.
  Plenaire lezing: Waar komen onze familienamen voor? De website familienaam.be.

2014

 • Universiteit Oldenburg, 18 november 2014. Gastcollege voor studenten Neerlandistiek.
  College: Boekdrukkunst en standaardisering: het Nederlandse narrenschip.
 • KANTL Gent, 21 mei 2014.
  Lezing: Het Nederlandse narrenschip: Vroegnieuwnederlands voor commercie en cultuur.
 • Universiteit Antwerpen, 6 mei 2014. Gastcollege voor BA-studenten Nederlandse taal- en letterkunde op uitnodiging van Prof. Dr. R. Vandekerckhove. 
  College: Vroegnieuwnederlands voor commercie en cultuur.

2013

 • Universiteit Maastricht, 30 oktober 2013. Lezingenreeks van het Winand Roukensfonds over ‘Namen in Limburg’.
  Lezing: Familienamen in Limburg
 • KANTL, Gent, 20 februari 2013
  Lezing: De invloed van het Italiaans op het Nederlands en het Duits.
 • A Germanic Sandwich 2013. Dutch between English and German. A Comparative Linguistic Conference. KU Leuven, Department of Linguistics. January 11-12, 2013.
  Lezing: Het genus van Italiaanse leenwoorden in het Nederlands en het Duits.

2012

 • KANTL, najaarslezingen 2012: Namen, onze dierbaarste woorden. KANTL, Gent, 17 oktober 2012. 
  Lezing: Waar komen onze familienamen voor?
 • 8ste Kolloquium van de Fachvereinigung Niederländisch. Universität zu Köln, 24-25 september 2012.
  Workshop: Variëteiten van het Nederlands in Vlaanderen.

2011

 • Orde van den Prince, Keulen, 14 november 2011. 
  Lezing: Het einde van de standaardtaal? Variatie in het Nederlands.
 • Colloquium ‘Digitale bouwstoffen van het Nederlands’, KANTL, Gent, 28 oktober 2011. 
  Lezing (samen met Chris Dewulf):
  Laatmiddelnederlandse autografische egodocumenten: het ‘Dagboek van Gebeurtenissen’ door Christiaan Munters (1529-1545). De meervoudsvorming bij Munters.
 • Kolloquium: Familiennamen zwischen Maas und Rhein. Etymologien, Sprachkontakt, Kartierung. Université de Luxembourg, 21-22 September 2011. 
  Vortrag: Familiennamen in Flandern und Wallonien: ein lexikalischer und grammatischer Vergleich.
 • Commissie voor Taal- en Letterkunde van de Maatschappij voor Nederlandse Letterkunde, Leiden, woensdag 27 oktober 2010 en KANTL, woensdag 17 november 2010 en KCTD, 31 januari 2011. 
  Lezing: Oost-Nederlandse familienamen.

2010

 • Installatie in de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (KANTL), hulde aan Luc Van Durme door Ann Marynissen, Gent, 16 juni 2010.
 • Colloquium: Belgisch Nederlands in het spanningsveld tussen Verkavelingsvlaams en standaardtaal. 29 april 2010, Gent. Georganiseerd door de KANTL + UCL.
  Lezing: Belgisch-Nederlands: het standpunt van de buitenlandse neerlandistiek.
 • Bijeenkomst van docenten Nederlands in het Duitse taalgebied. Köln, 5-6 maart 2010.
  Plenaire lezing: Geschiedenis van de neerlandistiek in Keulen.

2008

 • Congres 2008 van de Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde. Thema: Dialecten, namen en geschiedenis op de grens van het West- en Oost-Limburgs. Hoeselt, zaterdag 29 november 2008.
  Lezing: Prototypische Limburgse familienamen en hun verspreiding in Duitsland.
 • Workshop georganiseerd door het Netwerk Naamkunde over het thema ‘familienamen’, Den Haag, 10 oktober 2008.
  Lezing: De lexicale en grammaticale motivering van de Nederlandse en Vlaamse familienamen in geografisch perspectief: een synthese.
 • Internationaal colloquium “Geschiedenis van de extramurale neerlandistiek in Europa”. Freie Universität Berlin, 28-30 mei 2008.
  Lezing: ‘Van ‘Deutsch-Niederländisches Forschungsinstitut’ tot ‘Institut für Niederlandistik’: de geschiedenis van de neerlandistiek in Keulen.

2007

 • Colloquium ‘Von Angenendt bis Seegers/Zeegers. Familiennamen an Niederrhein und Maas’, georganiseerd door de Niederrhein-Akademie, Geldern, 17 november 2007.
  Vortrag: Ursprung, Motivierung und Bildung der Familiennamen im niederländischen Sprachgebiet.
 • Antrittsvorlesung, Univ. zu Köln, Köln, 27. Juni 2007.
  Vortrag: Sprachwandel zwischen Normierung und Evolution. Die E-Apokope als Bruchstelle zwischen dem Niederländischen und dem Deutschen.

2006

 • Workshop Netwerk Naamkunde. Meertens Instituut Amsterdam, 9 juni 2006. Presentatie (samen met W. Van Langendonck): Het Leuvense college Naamkunde als interdisciplinaire wetenschap.
 • Bijeenkomst van universitaire docenten Nederlands in het Duitse taalgebied. Zürich, 17-19 maart 2006.
  Lezing: Familienamentypes in het Nederlandse en het Duitse taalgebied.

2005

 • Kolloquium 'Aspekte der Namenkunde' der Kommission für Mundart- und Namenforschung Westfalens, Münster, 10. Juni 2005.
  Vortrag: Die geographische Streuung der Familiennamentypen im niederländischen Sprachgebiet.

2004

 • Openingscollege van de opleiding Nederlandse Taal en Cultuur, VU Amsterdam, 4 september 2004.
  College: De geografische verspreiding van types familienamen in het Nederlandse taalgebied.

2003

 • Studiedag Historische Taalkunde, georganiseerd door de Vlaamse Werkgroep Mediëvistiek i.s.m. de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. KANTL, Gent, 26 november 2003.
  Lezing: Familienamengeografie.
 • Congres van de Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde.
  Thema: Dialect en namen in het land van Gulik. Sittard, 22 november 2003. Lezing: Limburgers worden Nederlanders. Over de vernederlandsing van het zuidoosten van Nederlands Limburg (1789-1935).
 • Symposium "Taalvariatie en groepsidentiteit", georganiseerd door de VU-onderzoeksgroep "Taal en identiteit" in samenwerking met het tijdschrift Taal & Tongval.. VU, Amsterdam, 23 oktober 2003. 
  Lezing: Limburgers worden Nederlanders. Over de vernederlandsing van het zuidoosten van Nederlands Limburg (1789-1935).

2002

 • Symposium "De naamkunde als interdisciplinaire wetenschap", Meertens Instituut, Amsterdam, 22 november 2002.
  Lezing: Tussen Brussel en Amsterdam: familienamen en migratie binnen het Nederlandse taalgebied.

2001

 • Symposium ‘De toekomst van de Euregio in historisch perspectief. Leven en werken in een grensgebied: economie, maatschappij, cultuur’. Universiteit van Maastricht, 17 mei 2001.
  Vortrag: Historische Sprachverhältnisse im Rhein-Maas-Gebiet.
 • Zesde Nederlandse Dialectendag, georganiseerd door de Stichting Nederlandse Dialecten. Alden Biesen (Bilzen), 17 maart 2001.
  Lezing: De verspreiding van de familienamen in België en Nederland. Over het computerprogramma voor de verspreiding van de familienamen in België en Nederland.
 • Gastcollege op uitnodiging van prof. dr. J. Taeldeman, vakgroep Nederlandse Taalkunde van de R.U. Gent. Gent, 22 februari 2001.
  College: Nederlandse familienamengeografie.

2000

 • Afscheidssymposium prof. dr. R. Rentenaar, Meertens-Instituut, Amsterdam, 29 februari 2000
  Lezing: Cartografie in de naamkunde.

1999

 • Zuid-Nederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde. Brussel, 20 maart 1999.
  Plenaire lezing: Nederlandse familienamengeografie.
 • Vijfde Nederlandse Dialectendag, georganiseerd door de Stichting Nederlandse Dialecten. Zwolle, 6 maart 1999.
  Plenaire lezing: Den Uyl, Snoeckx, De Leeuw, Haan, Kikkert en varianten: over benamingen van dieren in de Nederlandse familienamen. 

1998

 • Zweites Trierer Urkundensprachenkolloquium: “Skripta, Schreiblandschaften und Standardisierungstendenzen: Urkundensprachen im Grenzbereich von Germania und Romania im 13. und 14. Jahrhundert”. Trier, 16-18 Sept. 1998.
  Vortrag: Die Flexion des Substantivs in der mittelniederländischen Amtssprache des 13. Jahrhunderts.
 • Koninklijke Commissie voor Toponymie & Dialectologie. Brussel, 26 januari 1998.
  Lezing: Van -(t)ke naar -(t)je. De oorsprong en de verspreiding van het Nederlandse diminutiefsuffix -(t)je in Vlaamse plaatsnamen met straat en veld.

1997

 • 2nd International Congress of Dialectologists & Geolinguists. Amsterdam, July 28 - August 1, 1997.
  Lecture (31 July 1997): Repercussions of the dialects in present-day Dutch and Flemish family names.
 • Symposium: Bilzen 1997 - 100 jaar toponymie. Bilzen, 26 april 1997.
  Lezing: “Plaats- en persoonsnaamgeving in Bilzen.”

1996

 • Germanistischer Linguistischer Kreis (prof. dr. H. Vater), Universität zu Köln, 27 november 1996.
  Vortrag: “Die Flexion des Substantivs im Mittelniederländischen des 13. Jahrhunderts".
 • Deelname aan de Tweede Vlaamse Wetenschapsweek: workshop over naamkunde te Leuven op 22 oktober 1996, te Kortrijk op 25 oktober 1996. Stand van de K.U. Leuven op het Wetenschapsfeest te Mechelen op 20 oktober 1996.

1995

 • Derde Nederlandse Dialectendag, georganiseerd door de Stichting Nederlandse Dialecten. 's-Hertogenbosch, 25 maart 1995.
  Workshop over geografie van de Nederlandse familienamen.

1994

 • Deelname aan de Eerste Vlaamse Wetenschapsweek: workshop over naamkunde te Leuven op 25 oktober 1994, te Kortrijk op 28 oktober 1994. Stand van de K.U. Leuven op het Wetenschapsfeest te Antwerpen op 29 oktober 1994 (project geselecteerd door Flanders Technology International).
 • Bijeenkomst van de werkgroep Dialinguïstiek van het departement Linguïstiek. Leuven, 31 mei 1994.
  Lezing: De atlas van de familienamen in het Nederlandse taalgebied: stand van zaken.
 • Colloquium over Familienamen, georganiseerd door de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie. Brussel, 30 april 1994.
  Lezing: De atlas van familienamen in het Nederlandse taalgebied.
 • Voordrachtenreeks over "Brabant tijdens het Ancien Régime", georganiseerd door de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde. Malle, 5 maart 1994.
  Lezing: Ontstaan en ontwikkeling van de Brabantse familienamen.

1993

 • Round Table on Computer Applications in Historical Linguistics. Organised by the "Belgische Kring voor Linguïstiek". Brussels (ULB), 8th December 1993.
  Paper: Corpus-based research on noun inflexion in 13th century Middle Dutch.
 • Congres "Taal en geschiedenis aan Maas en Roer": negentiende congres georganiseerd door de Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde, in samenwerking met Veldeke Krink Remunj. Roermond, 27 november 1993.
  Lezing: Limburgse familienamengeografie.
 • Congres "Namen", georganiseerd door het Genootschap Onze Taal. Utrecht, 13 november 1993.
  Workshop over persoonsnamengeografie.
 • International Conference on Historical Linguistics, organised by the International Society for Historical Linguistics. Los Angeles, 16-22 August 1993.
  Lecture: Patterns of change in the inflexion of the noun in Middle Dutch charters of the 13th century.
 • Colloquium over historische taalkunde, georganiseerd door de Nederlandse Oudgermanistenvereniging. Gent, 22 mei 1993.
  Lezing: Het ‑s-meervoud en de ‑e‑apocope in het 13de-eeuwse ambtelijke Middelnederlands.
 • XVIIth International Congress of Onomastics, organised by the International Committee of Onomastic Sciences. Universität Trier, 12-17 April 1993.
  Lecture: Geography of Flemish proper names: a computer-assisted atlas of present-day Flemish family names.

1992

 • Morfologiedagen 1992, georganiseerd door de Vakgroep Nederlandse Taal- en Letterkunde en het Instituut voor Nederlandse Lexicologie te Leiden. Leiden, 27 augustus 1992.
  Lezing: Morfofunctionele aspecten van de substantiefflexie in het 13de-eeuwse ambtelijke Middelnederlands.

1991

 • Colloquium Toponymie, georganiseerd door de Limburgse Vereniging voor Dialect- en Naamkunde. Diepenbeek, 20 april 1991.
  Lezing: Het Instituut voor Naamkunde te Leuven en de Limburgse toponymie.
 • Eerste Nederlandse Dialectendag, georganiseerd door de Stichting Nederlandse Dialecten. 's-Hertogenbosch, 16 maart 1991.
  Workshop over de geografie van de Belgische familienamen.

1990

 • Symposium "Nederlandse Persoonsnamengeografie", georganiseerd door het Instituut voor Naamkunde en Dialectologie van de K.U. Leuven. Leuven, 29 september 1990.
  Lezing: Morfosyntactische aspecten van de Belgische familienamen op basis van het 'Belgisch Repertorium van Familienamen'.
 • XVIIth International Congress of Onomastics, organised by the International Committee of Onomastic Sciences. Helsinki, 13-18 August 1990.
  Lecture: The geographical distribution of toponymical elements in the Dutch-speaking part of Belgium.

1989

 • Morfologiedagen 1989, georganiseerd door de vakgroep Nederlandse Taalkunde van de K.U. Leuven. Leuven, 21 september 1989.
  Lezing: De flexie van verwantschapsnamen in het 13de-eeuwse ambtelijke Middelnederlands.