skip to content

Professor of Dutch Linguistics, Managing Director

Prof. Dr. Ann Marynissen

Institute for Dutch Language and Literature

Lindenthalgürtel 15a

50935 Cologne

Germany

 

Phone: +49 (0)221 470 4161

Email: ann.marynissenSpamProtectionuni-koeln.de 

 

Recent publications

  • Marynissen, Ann & Joost Robbe (2020): Hollanders, Friezen of Vlamingen? Een studie naar de persoonsnamen van de eerste Amagerboeren uit de toenmalige Nederlanden. In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 136, nr. 3, 77-98. (urn:nbn:de:hbz:38-122270)
  • Marynissen, Ann (2019): Family Names with the Root -meijer in the Dutch-speaking Area. In: Draiflessen Collection (Ed.). Brenninkmeyer, Langemeyer, Tassemeier. Estate and Family Names Ending in -meier in the Tecklenburger Land. Mettingen: Draiflessen Collection, 135-145. (urn:nbn:de:hbz:38-107673)
  • Janssen, Theo & Ann Marynissen (2018): Het Narrenschip in de Lage Landen. Deel 1: Josse Bade: Der zotten ende der narren scip - tekst en hertaling. 496 p. Deel 2: Het schip ingaan - inleiding en aantekeningen. 726 p. Serie: KANTL - Studies op het gebied van de cultuur in de Nederlanden 8, 1-2. Leuven: University Press.

Main Research Topics

  • Onomastics: Geography of Dutch surnames
  • History of Dutch (Middle Dutch, Early Modern Dutch)
  • Language Variation and Change