zum Inhalt springen

Das niederländische Narrenschiff (abgeschlossen)

Theo Janssen & Ann Marynissen

Graphisches Slider Element

Sebastian Brants Moralsatire Das Narrenschyff (1494) machte dank Jakob Lochers Übertragung auf Lateinisch Stultifera Nauis (1497) schnell Furore im Kreis der europäischen Humanisten. Schon 1500 erschien in Paris bei Drucker Guide Coopman eine freie Bearbeitung dieses Bestsellers auf Niederländisch: Dit is der zotten ende der narren scip.

In Kooperation mit Prof. Em. Dr. Theo A.J.M. Janssen (VU Amsterdam) wurde eine annotierte Neuausgabe und Übertragung dieses Prachtwerks ins moderne Niederländisch publiziert:

Theo Janssen & Ann Marynissen (2018): Het Narrenschip in de Lage Landen.
Deel 1: Josse Bade: Der zotten ende der narren scip - tekst en hertaling. 496 p.
Deel 2: Het schip ingaan - inleiding en aantekeningen. 726 p.
Serie: KANTL - Studies op het gebied van de cultuur in de Nederlanden 8, 1-2. Leuven: University Press.

Bezug: NL/EN

Die Präsentation des neuen Buches von Theo Janssen & Ann Marynissen fand am 18.04.2018 in der KANTL (Gent) statt.

Sonstige Publikationen zum Projekt:

Janssen Theo & Ann Marynissen (2016), 'Der zotten ende der narren scip' in het kielzog van 'Dasz Narrenschyff' en 'Stultifera Nauis'. In: Verslagen & Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 126, 95-165.

Janssen Theo & Ann Marynissen (2015), Josse Bade: auteur van ‘Dit is der zotten ende der narren scip’ (1500). In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 131, 1-40.

Marynissen Ann & Theo Janssen (2014), Vroegnieuwnederlands voor commercie en cultuur. In: Freek Van de Velde, Hans Smessaert, Frank Van Eynde & Sara Verbrugge (red.), Patroon en argument. Een dubbelfeestbundel bij het emeritaat van William Van Belle en Joop van der Horst, Leuven: Universitaire Pers Leuven, 500-512.

Janssen, Theo & Ann Marynissen (2013), Brabants oude zot (1500) en Erasmus' goddelijke Zotheid (1509) in een intieme relatie? In: H. Brand, E. Hoekstra, B. Groen & C. van der Meer (red.), De tienduizend dingen. Leeuwarden: Fryske Akademy en Stichting Afûk, 249-265.