skip to content

Professor of Dutch Linguistics

Prof. Dr. Ann Marynissen

Institute for Dutch Language and Literature

Lindenthalgürtel 15a

50935 Cologne

Germany

 

Phone: +49 (0)221 470 4161

Email: ann.marynissenSpamProtectionuni-koeln.de 

 

Recent publications

  • Janssen, Theo & Ann Marynissen (2018): Het Narrenschip in de Lage Landen. Deel 1: Josse Bade: Der zotten ende der narren scip - tekst en hertaling. 496 p. Deel 2: Het schip ingaan - inleiding en aantekeningen. 726 p. Serie: KANTL - Studies op het gebied van de cultuur in de Nederlanden 8, 1-2. Leuven: University Press.
  • Marynissen, Ann (2018): Klankgeografische en morfosyntactische variatie bij herkomstnamen van het type Van Keymeulen. In: Colleman, Timothy et al. (red.), Woorden om te bewaren. Huldeboek voor Jacques Van Keymeulen. Gent: Skribis, 329-345.
  • Marynissen, Ann (2018): Italiaanse leenwoorden in het Nederlands en het Duits. In: Boonen, Ute (Hrsg.), Zwischen Sprachen en culturen. Wechselbeziehungen im niederländischen, deutschen und afrikaansen Sprachgebiet. Münster/New York: Waxmann, 281-295.

Main Research Topics

  • Onomastics: Geography of Dutch surnames
  • History of Dutch (Middle Dutch, Early Modern Dutch)
  • Language Variation and Change