zum Inhalt springen

Programme

 

A Germanic Sandwich 2022 Programme
Day 1: Thursday, 17 March

09:15-09:30

Welcome and introduction:
Ann Marynissen (Room 1)

Section 1: Room 1
Zoom Host: Christian Gewering 
Co-host: Erhan Gürlyeik
Section 2: Room 2: 
Language Acquisition

Zoom Host: Digna Hobbelink
Chair: M. Hüning
Chair: A. Marynissen

09:30-10:00

D. van Olmen

(Lancaster)

A corpus-based study of adjectival intensification in West Germanic

S. Weirich

(Cologne)

Der Einfluss von L1 Deutsch und L2 Englisch auf L3 Niederländisch – Der Erwerb niederländischer Relativpronomina und -sätze

10:00-10:30

T. van der Wouden

(Meertens Instituut Amsterdam)

Enige observaties over onbepaalde voornaamwoorden in het Duits, het Nederlands en het Engels

A. Schippers & A. Hiemstra 

(Oldenburg)

Langeafstandsvragen in L1 en L3 Nederlands
Coffee break
Chair: U. Vogl
Chair: S. Weirich

11:00-11:30

A. Merkuur 

(Fryske Akademy)

cancelled

Regularization in Frisian and Dutch 3SG PRS: Zij wilt and Sy wol

cancelled

A. Hiemstra & E. Ruigendijk 

(Oldenburg)

Linguïstische transfer tussen nauw verwante talen bij derdetaalverwerving (L1/L2 Duits/Engels – L3 Nederlands)

11:30-12:00

M. Hüning & T. De Wilde 

(Berlin)

Dat is een mooike. Over expressieve diminutieveh

E. Knopp, F. Hubers & H. de Hoop 

(Nijmegen)

Crosslinguistic influence in the processing of grammatical norm violations by German learners of Dutch
Lunch break
Chair: T. Mortelmans
Chair: E. Ruigendijk

13:00-13:30

J. Wall 

(Utrecht/Meertens Instituut Amsterdam)

The present perfect puzzle: Syntactic and register-based competition

L. van Koppen & S. Sudhoff (Utrecht)

Ze houden zich(zelf) bezig met reflexieve anaforen. Het gebruik van zich en zichzelf door Duitstalige leerders van het Nederlands

13:30-14:00

A. Breed

(Potchefstroom)

The Dutch and Afrikaans "busy progressive" is busy to emerge in South African English

J. Porkert

(Groningen)

Reversed crosslinguistic transfer of masculine generics in Dutch/German Bilinguals

14:00-14:30

J. Fleischhauer & M. Bogaards (Düsseldorf & Leiden)

Periphrastic prospective aspect constructions in Dutch and German

Coffee break
Chair: C. De Wulf

15:00-15:30

U. Boonen 

(Essen)

Nieuwe woorden bouwen, bv. met lego: zij legoot – sie spielt mit Lego – sy speel lego’s. Conversie contrastief in het Nederlands, Duits en Afrikaans

15:30-16:00

C. Cavirani-Pots & P. Dirix

(Leuven)

Reduplication in West Germanic: A comparison of Dutch, Afrikaans and American English

Day 2: Friday, 18 March
Room 1, Zoom Host: C. Gewering
Chair: G. De Vogelaer

09:00-09:30

T. Strobel 

(Frankfurt)

A contrastive approach to grammatical uncertainties in contemporary Germanic languages

09:30-10:00

N. Verelst

(Berlin)

On feminization and in-/deflection

10:00-10:30

T. Mortelmans 

(Antwerp)

Gender fair language strategies in English, Dutch and German (with a focus on Dutch and German)
Coffee break
Chair: U. Boonen
11:00-11:30

G. De Vogelaer & C. Semplicini

(Münster & Rome)

The vitality of syntactic gender agreement in 17th century Dutch
11:30-12:00

A. Kött & U. Vogl 

(Gent)

De semantisch-pragmatische functie van “vriend” in vroegmodern Nederlands, Duits en Engels
Lunch break
Chair: A. Foolen
13:30-14:00

R. Noske 

(Lille)

Prosodic typological differences in West Germanic
14:00-14:30

A. Schippers & E. Ruigendijk

(Oldenburg)

Welke vraagzin denk jij dat acceptabel is? Over de acceptabiliteit van langeafstandsvraagzinnen en de rol van casusmarkering
Coffee break
Chair: D. Van Olmen
15:00-15:30

M. De Belder

(Oldenburg)

Two routes towards locational readings for Germanic verbs
15:30-16:00

E. Ruigendijk & M. Hüning

(Oldenburg & Berlin)

The layered complexity of the Germanic sandwich
16:00-16:15 Conference closing: Ann Marynissen