zum Inhalt springen

1. Online Publikation

Marynissen, Ann (2022-2024): Atlas der Familiennamen im niederländischen Sprachgebiet / Atlas van familienamen in het Nederlandse taalgebied: http://familienamen.eu/: 100 Karten mit Kommentaren, Schlussfolgerungen über die strukturelle Varianz in den niederländischen und flämischen Familiennamen.

2. Bücher

Janssen, Theo & Ann Marynissen (2018): Het Narrenschip in de Lage Landen. Deel 1: Josse Bade: Der zotten ende der narren scip - tekst en hertaling. 496 p. Deel 2: Het schip ingaan - inleiding en aantekeningen. 726 p. Serie: KANTL - Studies op het gebied van de cultuur in de Nederlanden 8, 1-2. Leuven: University Press.

Janssens, Guy & Ann Marynissen (2011): Het Nederlands vroeger en nu. Leuven: Acco. Vierde uitgave. 276 p. (urn:nbn:de:hbz:38-108685)

Van der Sijs, Nicoline & Mathilde Jansen & Ann Marynissen & Marc Van Oostendorp & Anke en Pieter Van Reenen & Jan Stroop (2011): Dialectatlas van het Nederlands. Amsterdam: Uitgeverij Bert Bakker, 368 p.

Marynissen, Ann (1996): De flexie van het substantief in het 13de-eeuwse ambtelijke Middelnederlands. Een taalgeografische studie. Studies op het gebied van de Nederlandse taalkunde 2. Leuven: Peeters. 487 p.

3. Herausgeberschaften

Marynissen, Ann (red.) (2016): Een leven lang taal- en literatuurwetenschap. Huldenummer voor Jan Goossens. Verslagen & Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 126, afl. 1-2. Gent: KANTL. 225 p.

De Tier, Veronique & Ann Marynissen (red.) (2001): Van de streek. De weerspiegeling van dialecten in familienamen. Het dialectenboek 6. Groesbeek: Stichting Nederlandse Dialecten. 416 p.

4. Aufsätze und Kapitel in Bücher

Marynissen, Ann (2023): Familienamen in de fusiegemeente Kinrooi. In: Jaarboek van de Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde  24, 41-67. (http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hbz:38-670442)


Marynissen, Ann & Daniela Bock & Amelie Terhalle (2021): Op weg naar een geschreven eenheidstaal. De ontdialectisering van de schrijftaal bij Gheraert Leeu, drukker in Gouda en Antwerpen. In: Taal en Tongval 73, p. 245-295. (https://doi.org/10.5117/TET2021.5.MARY)
 

Marynissen, Ann (2021): De Nagel or de Spijker op de Kop? A Lexical Contrast between Belgian Dutch and Netherlandic Dutch. In: Kristiansen, Gitte et al. (Eds.). Cognitive Sociolinguistics Revisited. Berlin/Boston: De Gruyter Mouton, p. 48-57. (https://doi.org/10.1515/9783110733945-004)
 

Marynissen, Ann (2020): Kirchen, Klöster und Kleriker: Die Spuren des Christentums in den niederländischen und flämischen Familiennamen. In: Beiträge zur Namenforschung 55, Heft 2/3, S. 225-245. (urn:nbn:de:hbz:38-354289)
 

Marynissen, Ann & Joost Robbe (2020): Hollanders, Friezen of Vlamingen? Een studie naar de persoonsnamen van de eerste Amagerboeren uit de toenmalige Nederlanden. In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 136, nr. 3, p. 77-98. (urn:nbn:de:hbz:38-122270)
 

Marynissen, Ann (2019): Family Names with the Root -meijer in the Dutch-speaking Area. In: Draiflessen Collection (Ed.). Brenninkmeyer, Langemeyer, Tassemeier. Estate and Family Names Ending in -meier in the Tecklenburger Land. Mettingen: Draiflessen Collection, p. 135-145. (urn:nbn:de:hbz:38-107673)
 

Marynissen, Ann (2019): Familienamen met het grondwoord -meier in het Nederlandse taalgebied. In: Draiflessen Collection (Ed.). Brenninkmeyer, Langemeyer, Tassemeier. Boerderij- en familienamen eindigend op -meier in het Tecklenburger Land. Mettingen: Draiflessen Collection, p. 135-146. (urn:nbn:de:hbz:38-107693)
 

Marynissen, Ann (2019): Familiennamen mit dem Grundwort -meijer im niederländischen Sprachraum. In: Draiflessen Collection (Hrsg.). Brenninkmeyer, Langemeyer, Tassemeier. Die Hof- und Familiennamen auf -meier im Tecklenburger Land. Mettingen: Draiflessen Collection, S. 135-146. (urn:nbn:de:hbz:38-107644)
 

Marynissen, Ann (2018): Klankgeografische en morfosyntactische variatie bij herkomstnamen van het type Van Keymeulen. In: Colleman, Timothy et al. (red.), Woorden om te bewaren. Huldeboek voor Jacques Van Keymeulen. Gent: Skribis, p. 329-345. (urn:nbn:de:hbz:38-107388)
 

Marynissen, Ann (2018): Italiaanse leenwoorden in het Nederlands en het Duits. In: Boonen, Ute (Hrsg.), Zwischen Sprachen en culturen. Wechselbeziehungen im niederländischen, deutschen und afrikaansen Sprachgebiet. Münster/New York: Waxmann, p. 281-295. (urn:nbn:de:hbz:38-107668)
 

Marynissen, Ann (2017): De lange weg naar een Nederlandse standaardtaal. Een beknopte geschiedenis van de standaardisering van het Nederlands. In: De Sutter G. (red.), De vele gezichten van het Nederlands in Vlaanderen. Een inleiding tot de variatietaalkunde. Leuven: Acco, p. 60-79. (urn:nbn:de:hbz:38-107704)
 

Janssen, Theo A.J.M. & Ann Marynissen (2016): Der zotten ende der narren scip in het kielzog van Dasz Narrenschyff en Stultifera Nauis. In: Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 126, p. 95-165. (urn:nbn:de:hbz:38-107467)
 

Marynissen, Ann (2016): Ten geleide. In: Marynissen, Ann (red.) Een leven lang taal- en literatuurwetenschap. Huldenummer voor Jan Goossens. In: Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 126, p. 3-10.
 

Janssen, Theo A.J.M. & Ann Marynissen (2015): Josse Bade: auteur van dit is der zotten ende der narren scip (1500). In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 131, p. 1-40. (urn:nbn:de:hbz:38-107474)
 

Marynissen, Ann & Theo Janssen (2014): Vroegnieuwnederlands voor commercie en cultuur. In: Freek Van de Velde, Hans Smessaert, Frank Van Eynde & Sara Verbrugge (red.), Patroon en argument. Een dubbelfeestbundel bij het emeritaat van William Van Belle en Joop van der Horst, Leuven: Universitaire Pers Leuven, p. 500-512. (urn:nbn:de:hbz:38-107482)
 

Marynissen, Ann (2014): Auf der Schnittstelle zwischen der Germania und der Romania: Die Familiennamen in Belgien. In: Peter Gilles & Cristian Kollmann & Claire Muller (Hrsg.), Familiennamen zwischen Maas und Rhein. Frankfurt: Peter Lang, S. 157-184. (urn:nbn:de:hbz:38-107497)
 

Marynissen, Ann & Guy Janssens (2013): A regional history of Dutch. In: Hinskens F. & J. Taeldeman (eds.), Language and Space. An International Handbook of Linguistic Variation. Series: Handbooks of Linguistics and Communication Science. Volume 3: Dutch. Mouton De Gruyter: Berlin/Boston, p. 81-100. (urn:nbn:de:hbz:38-107508)
 

Janssen, Theo & Ann Marynissen (2013): Brabants oude zot (1500) en Erasmus’ goddelijke Zotheid (1509) in een intieme relatie? In: Hanno Brand, Eric Hoekstra, Ben Groen en Cor van der Meer (red.), De tienduizend dingen. Leeuwarden: Fryske Akademy en de Stichting Afûk, 333-349. (urn:nbn:de:hbz:38-104730)
 

Marynissen, Ann (2013): Methodologische evolutie in de flexieleer van het Nederlands tot 1700. In: Theo Janssen & Ton Van Strien (red.), Neerlandistiek in beeld. Amsterdam, Stichting Neerlandistiek VU & Münster, Nodus Publikationen, p. 69-78. (urn:nbn:de:hbz:38-107522)
 

Marynissen, Ann (2012): Cor van Bree: Historische taalkunde, 1990. In: Internationale Neerlandistiek 50 (jubileumnummer 1963-2012), p. 88-90.
 

Marynissen, Ann (2011): Hoofdstuk 6: Namen. In N. Van der Sijs e.a., Dialectatlas van het Nederlands. Uitgeverij Bert Bakker, Amsterdam, p. 300-353.
 

Marynissen, Ann (2011): Familiennamen aus dem niederländischen Sprachgebiet in Deutschland. In: K.H. Hengst & D. Krüger (Hg.), Familiennamen im Deutschen. Erforschung und Nachschlagwerke. Bd 2: Familiennamen aus fremden Sprachen im deutschen Sprachraum. Jürgen Udolph zum 65. Geburtstag zugeeignet. Leipziger Universitätsverlag, S. 35-52. (urn:nbn:de:hbz:38-107538)
 

Marynissen, Ann (2010): Van 'Deutsch-Niederländisches Forschungsinstitut' tot 'Institut für Niederlandistik': de geschiedenis van de neerlandistiek in Keulen. In: Matthias Hüning, Jan Konst & Tanja Holzhey (red.): Neerlandistiek in Europa. Bijdragen tot de geschiedenis van de universitaire neerlandistiek buiten Nederland en Vlaanderen. Münster, New York, München, Berlin: Waxmann (Niederlande-Studien, 49), p. 131-144.(urn:nbn:de:hbz:38-107546)
 

Marynissen, Ann & Damaris Nübling (2010): Familiennamen in Flandern, den Niederlanden und Deutschland. Ein diachroner und synchroner Vergleich. In: Antje Dammel, Sebastian Kürschner und Damaris Nübling (Hg.): Kontrastive germanistische Linguistik. Themenband der Reihe "Germanistische Linguistik". Hildesheim: Georg Olms Verlag, Teilband 1, S. 311-362.(urn:nbn:de:hbz:38-107555)
 

Marynissen, Ann (2010): Ursprung, Motivierung und Bildung von Familiennamen am Beispiel des niederländischen Sprachgebiets. In: Cornelissen G. & H. Eickmans (Hrsg.): Familiennamen an Niederrhein und Maas. Von Angenendt bis Seegers/Zeegers. Schriftenreihe der Niederrhein-Akademie / Academie Nederrijn. Band 9. Bottrop: Peter Pomp Verlag, S. 11-35. (urn:nbn:de:hbz:38-100924)
 

Marynissen, Ann (2010): Eigenschappen als benoemingsmotief: lichaamskenmerken in familienamen. In: Johan De Caluwe & Jacques Van Keymeulen (red.), Voor Magda. Artikelen voor Magda Devos bij haar afscheid van de Universiteit Gent. Gent: Academia Press, p. 429-439. (urn:nbn:de:hbz:38-100851)
 

Marynissen, Ann (2010): Welk Nederlands voor Duitstaligen? Belgisch-Nederlands: het standpunt van de buitenlandse neerlandistiek. In: Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, nr. 3, p. 25-44. Tevens verschenen in Nachbarsprache Niederländisch 26, 2011, p. 25-41. (urn:nbn:de:hbz:38-107563)
 

Marynissen, Ann (2009): Taalverandering tussen evolutie en normering. De e-apocope als breuklijn tussen het Nederlands en het Duits. In: Nederlandse Taalkunde 14, 233-254. (urn:nbn:de:hbz:38-107578)
 

Marynissen, Ann (2009): Sprachwandel zwischen Evolution und Normierung. Die e-Apokope als Bruchstelle zwischen dem Niederländischen und dem Deutschen. In: Zeitschrift für Dialektologie und Linguistik 76, S. 165-188. (urn:nbn:de:hbz:38-107399)
 

Marynissen, Ann (2009): Prototypische Limburgse familienamen en hun verspreiding in Duitsland. In: Jaarboek van de Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde 11, 5-20. (urn:nbn:de:hbz:38-107586)
 

Marynissen, Ann (2007): Familienamentypes in het Nederlandse en het Duitse taalgebied. In:  J; Stegeman (red.): Neerlandici aan het woord. Handelingen van de bijeenkomst van universitaire docenten Nederlands in het Duitse taalgebied. Münster: agenda Verlag, p. 25-57. (urn:nbn:de:hbz:38-100862)
 

Marynissen, Ann (2006): Dr. Jan Lindemans (1888-1963). In: Bio- en bibliografisch lexicon van de neerlandistiek. Leiden: Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, p. 1-8 http://www.dbnl.org/
 

Marynissen, Ann (2005): Die geographische Streuung der Familiennamentypen im niederländischen Sprachgebiet. In: Niederdeutsches Wort Band 45, S. 105-120. (urn:nbn:de:hbz:38-100870)
 

Marynissen, Ann (2004): De conditionering van de sjwa-apocope bij zijn ontstaan in het Middelnederlands. In: J. De Caluwe, M. Devos & G. Deschutter & J. Van Keymeulen (red.): Schatbewaarder van de taal. Johan Taeldeman. Liber Amicorum. Gent: Academia Press, p. 609-620. (urn:nbn:de:hbz:38-104759)

Marynissen, Ann (2004): Bidirectionele taalverandering: wegval en toevoeging van een sjwa in de Middelnederlandse en de moderne dialecten. In: Daalder S. & Th. Janssen & J. Noordegraaf (red.): Taal in Verandering. Amsterdam/Münster: Stichting Neerlandistiek VU/Nodus Publikationen, p. 137-145.(urn:nbn:de:hbz:38-104496)

Marynissen, Ann (2004): Historische Sprachverhältnisse im Rhein-Maas-Gebiet. Die Niederlandisierung des Südostens der niederländischen Provinz Limburg (1789-1940). In: Grenzenlos. Band 3, S. 70-81. (urn:nbn:de:hbz:38-108847)
 

Marynissen, Ann (2004): Limburgers worden Nederlanders. Over de vernederlandsing van het zuidoosten van Nederlands Limburg (1789-1935). In: Taal en Tongval, themanummer 17, p. 64-85. (urn:nbn:de:hbz:38-100890)
 

Marynissen, Ann (2003): De Brabander, Brabers of Van Brabant? Over de lexicale en grammatische motivering van Nederlandse inwoners- en gebiedsnamen. In: Leuvense Bijdragen 92, p. 239-255. (urn:nbn:de:hbz:38-100832)
 

Marynissen, Ann (2002): A geography of Flemish proper names: a computer-assisted atlas of present-day Flemish family names. In: D. Kremer & M. Arcamone (Eds.): Proceedings of the XVIIIth International Congress of Onomastic Sciences, University of Trier, 12-17 April 1993. Band I. Chronik. Namenetymologie und Namengeschichte. Forschungsprojekte. Tübingen. p. 297-302.

Marynissen, Ann (2002): Tussen Brussel en Amsterdam. Familienamen en migratie binnen het Nederlandse taalgebied. In: Naamkunde 34, p. 239-256. (urn:nbn:de:hbz:38-100911)
 

Marynissen, Ann (2002): Niederländisch und Deutsch nebeneinander im Südosten der niederländischen Provinz Limburg. Belege aus einer diglossischen Grenzregion. In: Volkskultur an Rhein und Maas 20, Nr. 2, S. 41-54. (urn:nbn:de:hbz:38-107758)
 

Marynissen, Ann (2001): Die Flexion des Substantivs in der mittelniederländischen Amtssprache des 13. Jahrhunderts. In: K. Gärtner, G. Holtus, A. Rapp & H. Völker (Hrsg.):Skripta, Schreiblandschaften und Standardisierungstendenzen: Urkundensprachen im Grenzbereich von Germania und Romania im 13. und 14. Jahrhundert. Trierer historische Forschungen. Trier. S. 659-672.  (urn:nbn:de:hbz:38-104774)

Marynissen, Ann (2001): Dialecten en familienamen: een afspiegeling van elkaar? Over klanktegenstellingen en lexicale varianten in de Nederlandse familienamen en hun tegenhangers in de dialecten. In: V. De Tier & A. Marynissen (red.): Van de streek. De weerspiegeling van dialecten in familienamen. Het dialectenboek 6. Groesbeek: Stichting Nederlandse Dialecten, p. 75-92.  (urn:nbn:de:hbz:38-107606)

Marynissen, Ann (2001): Wegwijzer Naamkunde. In: V. De Tier & A. Marynissen (red.): Van de streek. De weerspiegeling van dialecten in familienamen. Het dialectenboek 6. Groesbeek: Stichting Nederlandse Dialecten, p. 365-377.

Marynissen, Ann (2000): Cartografie in de naamkunde. In: Naamkunde 32 , p. 7-35. (urn:nbn:de:hbz:38-104507)
 

Marynissen Ann (1999): Naamkunde. In: W. Smedts & P.C. Paardekooper (red.): De Nederlandse taalkunde in kaart. Leuven, p. 225-239. (urn:nbn:de:hbz:38-104801)

Marynissen, Ann (1999): Den Uyl, Snoeckx, De Leeuw, Haan, Kikkert en varianten: over benamingen van dieren in de Nederlandse familienamen. In: V. De Tier & S. Reker (red.): In vergelijking met dieren. Intensiverend taalgebruik volgens de SND-krantenenquete 1998. Het dialectenboek 5. Groesbeek: Stichting Nederlandse Dialecten, p. 11-35. (urn:nbn:de:hbz:38-100847)

Marynissen, Ann (1999): ... allen dengenen die dese letteren sien selen / selen sien ende horen lesen ... Over volgordevariatie in de werkwoordelijke eindgroep in de Middelnederlandse bijzin. In: Taal en Tongval, Themanummer 12 , p. 136-158. (urn:nbn:de:hbz:38-104749)
 

Marynissen, Ann (1998): Van -(t)ke naar -(t)je. De oorsprong en verspreiding van het Nederlandse diminutiefsuffix -(t)je. In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 114, p. 252-269. (urn:nbn:de:hbz:38-107617)
 

Marynissen, Ann (1997): Waar komt mijn familienaam voor? Automatische kartering van de geografische spreiding van (types) familienamen in het Nederlandse taalgebied. In: De Aardrijkskunde 21, nr. 3, p. 25-38. (urn:nbn:de:hbz:38-107716)
 

Marynissen, Ann (1997): Plaats- en persoonsnaamgeving in Bilzen. In: Naamkunde 29, p. 195-216. (urn:nbn:de:hbz:38-100903)
 

Marynissen Ann (1996): Plaats- en huisnamen in het centrum van Turnhout. In: Taxandria N.R. LXVIII, p. 11-70. (urn:nbn:de:hbz:38-104531)
 

Marynissen, Ann (1995): Vrouwe en wijf in het 13de-eeuwse Middelnederlands. In: J. Cajot, L. Kremer & H. Niebaum (Hrsg.): Lingua Theodisca. Beiträge zur Sprach- und Literaturwissenschaft. Jan Goossens zum 65. Geburtstag. Münster, S. 43-51. (Niederlande-Studien) (urn:nbn:de:hbz:38-107624)

Marynissen, Ann (1995): Naamkunde. In: G. Craps & W. Smedts (red.): Taalquizboek. Leuven: Davidsfonds, p. 116-125.

Marynissen Ann (1995): Een vergelijking van diverse telmethodes in het historisch-linguistisch onderzoek. In: Taal en Tongval, Themanummer 8, p. 124-138. (urn:nbn:de:hbz:38-104782)
 

Marynissen, Ann (1995): De atlas van familienamen in het Nederlandse taalgebied. In: Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Toponymie & Dialectologie 67, p. 139-171. (urn:nbn:de:hbz:38-100292)
 

Marynissen, Ann (1994): Het -s-meervoud in het vroegste ambtelijke Middelnederlands. In: Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik 40, p. 63-105. (urn:nbn:de:hbz:38-108836)
 

Marynissen, Ann (1994): Limburgse familienamengeografie. In: Naamkunde 26, p. 243-301. (urn:nbn:de:hbz:38-100890)
 

Marynissen Ann (1993): Turnhout, Torhout en aanverwante familienamen. In: P. Catteeuw & F. Hellemans (red.): In verscheidenheid. Liber Amicorum prof. dr. em. Robert Van Passen. Aartrijke, p. 183-193.(urn:nbn:de:hbz:38-107638)

Marynissen, Ann (1992): Naar aanleiding van de publikatie van de "Hessischer Flurnamenatlas". In: Naamkunde 24, p. 205-212.
 

Marynissen Ann (1991): Morfosyntactische aspecten van de Belgische familienamen op basis van het "Belgisch repertorium van familienamen". In: Naamkunde 23, p. 29-79. (urn:nbn:de:hbz:38-104513)
 

Marynissen, Ann (1990): The geographical distribution of toponymical elements in the Dutch-speaking part of Belgium. In: E.M. Närhi (Ed.): Proceedings of the XVIIth International Congress of Onomastics, Helsinki 13-18 August. Helsinki, Vol 2, p. 147-154. (urn:nbn:de:hbz:38-107737)

Marynissen, Ann (1989): Inleiding. Bio-bibliografie van K. Roelandts. In: K. Roelandts: Expressiviteit en taalverandering. Leuven: Instituut voor Naamkunde, Nomina Geographica Flandrica. Studiën, p. 9-35.

Marynissen, Ann (1988): Kempische toponiemen op -sie (-zijde). In: Naamkunde 20, p. 168-173. (urn:nbn:de:hbz:38-104525)
 

Marynissen, Ann (1988): Het legaat van J. Van Overstraeten. In: Naamkunde 20, p. 173-177. (urn:nbn:de:hbz:38-104790)

 

5. Rezensionen

Marynissen, Ann (2023):  Iris Van de Voorde. Pluricentriciteit in de taalgeschiedenis. Bouwstenen voor een geïntegreerde geschiedenis van het Nederlands (16de – 19de eeuw). Amsterdam: LOT, 2022. 354 blz. In: Nederlandse Taalkunde 28, nr. 2, 241-244. https://doi.org/10.5117/NEDTAA2023.2.005.MARY

Marynissen, Ann (2020): Een pareltje uit de zeventiende eeuw: brieven van een vader aan zijn zoon, een rijke jongeman op Italiëreis. Recensie van: Marijke Van der Wal (2019), Koopmanszoon Michiel Heusch op Italiëreis. Brieven van het thuisfront 1664-1665. Hilversum: Verloren. In: Internationale Neerlandistiek 58, nr. 2, 153-158. (urn:nbn:de:hbz:38-115842)

Marynissen, Ann (2015): Twents springlevend. Recensie van: Sabine Maas (2014), Twents op sterven na dood? Een sociolinguïstisch onderzoek naar dialectgebruik in Borne. Niederlande-Studien, Kleinere Schriften, Heft [18]. Münster: Waxmann Verlag. 95 blz. In: Internationale Neerlandistiek 53 (2015), 72-74.

Marynissen, Ann (2013): Deutscher Familiennamenatlas, hg. v. Konrad Kunze und Damaris Nübling. Band 2. Graphematik/Phonologie der Familiennamen II: Konsonantismus. De Grutyer: Berlin:New York, 2011, 903 S. In: Beiträge zur Namenforschung 48, Heft 4, 463-468.

Marynissen, Ann (2012): Het Nederlandse Nederlands in beweging: vooruitgang of achteruitgang? Recensie van: Jan Stroop, Hun hebben de taal verkwanseld. Over Poldernederlands, ‘fout’ Nederlands en ABN. In: Internationale Neerlandistiek 50, nr. 2, 186-189.

Marynissen, Ann (2010): Recensie van: J.M. Van der Horst, Geschiedenis van de Nederlandse syntaxis. Universitaire Pers Leuven, 2008, 2 delen, 2014 blz. In: Internationale Neerlandistiek 3, nr. 1, 57-60.

Marynissen, Ann (2002): Recensie van: Jan Goossens, Ausgewählte Schriften zur niederländischen und deutschen Sprach- und Literaturwissenschaft. Herausgegeben von Heinz Eickmans, Loek Geeraedts & Robert Peters. Waxmann Münster / New York, München / Berlin, 2000. Niederlande-Studien, Band 22. In: Nachbarsprache Niederländisch, S. 111-113.

Marynissen, Ann (2000): Recensie van: Stephan Habscheid, Die Kölner Urkundensprache des 13. Jahrhunderts. Flexionsmorphologische Untersuchungen zu den deutschen Urkunden Gottfrieds Hagens (1262-1274). Köln-Weimar-Wien: Böhlau 1997. 280 S. (Rheinisches Archiv. Veröffentlichungen des Instituts für geschichtliche Landeskunde der Rheinlande der Universität Bonn. 135). In: Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur, Band 122, Heft 3, 488-492.

Marynissen, Ann (1999): Recensie van: Nederlands 200 jaar later: handelingen Dertiende Colloquium Neerlandicum. Leiden, 24-30 augustus 1997. H. Brems, G. Elshout, A.M. Musschoot, R. Vismans (red.). Internationale Vereniging voor Neerlandistiek. - Münster: Nodus Publ., 1998. 575 blz. In: Nachbarsprache Niederländisch 1999, nr. 1, 79-82.

Marynissen, Ann (1994): Recensie van: J. De Vries, R. Willemyns & P. Burger, Het verhaal van een Taal. Negen eeuwen Nederlands. Amsterdam, 1993. In: Kultuurleven 61, nr. 1, 46-47.

Marynissen, Ann & Doreen Gerritzen (1994): Recensie van: R.A. Ebeling, Voor- en familienamen in Nederland. Geschiedenis, verspreiding, vorm en gebruik. 's-Gravenhage 1993. In: Naamkunde 26, 131-143.

Marynissen, Ann (1991): Recensie van: H. Beckers, H. Gausling, B. Wittebrock, Die Flurnamen der Stadt Ahaus. Atlas und Namenregister (Westmünsterländische Flurnamen Bd. 1, Beiträge zur Geschichte der Stadt Ahaus Bd. 5). Kreis Borken und Stadt Ahaus 1989, XI + 110 S, 54 Karten. In: Naamkunde 23, 210-212.

Marynissen, Ann (1991): Recensie van: U. Söbbing, Die Flurnamen der Gemeinde Südlohn. Atlas und Namenregister (Westmünsterländische Flurnamen Bd. 2, Beiträge zur Geschichte und Volkskunde der Gemeinde Südlohn Bd. 1). Borken 1989, XXX + 24 S, 21 Karten. In: Naamkunde 23, 212-213.

Marynissen, Ann (1991): Recensie van: D. Dölling, Die Flurnamen der Stadt Gescher. Atlas und Namenregister (Westmünsterländische Flurnamen Bd. 3, Heimatbuch Gescher Bd. 7). Vreden/Gescher 1990, XXVI + 22 S, 33 Karten. In: Naamkunde 23, 213.

6. Bibliographien

Marynissen, Ann & Rob Rentenaar (1994): Bibliographia Onomastica 1990-1991: Netherlandic. In: Onoma 31, 151-156.

Marynissen, Ann & Siska Goeminne (1994): De Persoonsnamenstudie in 1991-1992. In: Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie 66, 23-46.

Marynissen, Ann (1993): De Plaatsnamenstudie in 1990-1991. In: Hand. Comm. Top. & Dial. 65, 177-232.

Marynissen, Ann (1992): De Persoonsnamenstudie in 1989-1990. In: Hand. Comm. Top. & Dial. 64, 17-42.

Marynissen, Ann (1990-1991): De Plaatsnamenstudie in 1988-1989. In: Hand. Comm. Top. & Dial. 63, 291-335.

Marynissen, Ann & Rob Rentenaar (1990): Bibliographia Onomastica 1987-1989: Netherlandic. In: Onoma 29, 209-216.

Marynissen, Ann (1989): De Persoonsnamenstudie in 1987-1988. In: Hand. Comm. Top. & Dial. 62, 51-77.

Marynissen, Ann (1988): De Plaatsnamenstudie in 1986-1987. In: Hand. Comm. Top. & Dial. 61, 133-174.

Marynissen, Ann (1987): De Persoonsnamenstudie in 1985-1986. In: Hand. Comm. Top. & Dial. 60 (1987), 98-117.

7. Sonstiges

Marynissen, Ann (2023). Een West-Vlaming met een Brabander-naam. In: Felicitatieboek Frans Debrabandere 90 jaar.

Marynissen, Ann (2023): Paters en nonnen in familienamen. In: https://neerlandistiek.nl, 23.04.2023.

Marynissen, Ann (2019): 100 Jahre Niederlandistik. In: Mit Uns, Zeitschrift für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Universität zu Köln. März 2019, 16.

Marynissen, Ann (2018): Waar komt onze familienaam vandaan? Wat betekent je naam? Waar komt je familienaam voor? In: Stamboom & Familie. Speciale editie Knack, november 2018, 62-65.

Marynissen, Ann (2018): Begroeting van Reinhild Vandekerckhove als werkend lid, 21 juni 2017. In: Jaarboek van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 86-89.

Marynissen, Ann (2017): Toespraak bij de presentatie van het huldenummer voor Jan Goossens: een leven lang taal- en literatuurwetenschap. In: Jaarboek van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 98-101.

Marynissen, Ann (2012): De belangstelling voor het Nederlands in het Duitse onderwijs. In: Neerlandia/Nederlands van Nu 116, nr. 2, 35-37 en in Nieuwsbrief 32/4 van de Orde van den Prince (2013), 12-13.

Marynissen, Ann (2012/2013): Achtste colloquium van de Fachvereinigung Niederländisch aan de Universität zu Köln: ‘Roerige tijden – Wat beweegt Vlaanderen?’ In: Nachbarsprache Niederländisch 27/28, 130.

Marynissen, Ann (2011): Huldeadres door Ann Marynissen aan haar voorganger Luc Van Durme. In: Jaarboek van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 104-109.

Marynissen, Ann (2008): Colloquium voor promovendi en habilitandi in Keulen. In: Nachbarsprache Niederländisch 23, Nr. 1-2, 98-99.

Marynissen, Ann (2003-2004): Kroniek Vlaanderen. In: Naamkunde 35, 259-262.

Marynissen, Ann (2004): Nederlands studeren in Duitsland. Mogelijkheden en motieven. In: Europa en het Nederlands. Nieuwsbrief 24/1, Orde van den Prince, 18-19.

Marynissen, Ann (2002): Kroniek Vlaanderen. In: Naamkunde 34, 122-129.

Marynissen Ann (2002): Nederlands studeren in Keulen. In: Over Taal 41, S. 12-16.

Marynissen, Ann (2000): Kroniek Vlaanderen: Namen op het Internet. Toponymie van Landen. In: Naamkunde 32, 265-272.

Marynissen, Ann (2000): De geografische verspreiding van (types) familienamen in het Nederlandse taalgebied en hun verhouding tot de Nederlandse dialecten. In: Mores. Tijdschrift voor volkscultuur in Vlaanderen 1, nr. 4, 20-21.

Marynissen, Ann (1999): Kroniek Vlaanderen. In: Naamkunde 31, 240-243.

Marynissen, Ann (1998): Kroniek Vlaanderen. In: Naamkunde 30, 259-261.

Marynissen, Ann (1996): De familienaam Van Huldenberg. In: Huldenbergs Heemblad 15, nr. 3, 236-240.

Marynissen, Ann & Willy Van Langendonck (1996): In memoriam Dr. Clem Marynissen (1922-1996). In: Naamkunde 28, afl. 3-4, I-IV.

Marynissen, Ann (1996): Kroniek Vlaanderen. In: Naamkunde 28, 219-220.

Marynissen, Ann (1995): Kroniek Vlaanderen: Drie nieuwe publikaties in de reeksen van het Instituut voor Naamkunde te Leuven. Personalia. In: Naamkunde 27, afl. 3-4., 258-259; 261.

Marynissen, Ann (1995): Kaderstukje "naamkunde" + quizvragen over dit onderdeel. In: G. Craps & W. Smedts, Taalquizboek. Davidsfonds: Leuven, 116-125.

Marynissen, Ann (1994): Kroniek Vlaanderen: Colloquium over familienamen; Nederzettingsnamen in de Antwerpse Noorderkempen en in Noord-Brabant; Personalia. In: Naamkunde 26, afl. 3-4., 325-328.

Marynissen, Ann (1993): Samenvatting van dissertatie in: Mededelingenblad van de Vereniging van Oudgermanisten 7, 12-13 en in Dokumentaal. Informatie- en communicatiebulletin voor neerlandici 22, nr. 3, 113-114.

Marynissen, Ann (1993): Kroniek Vlaanderen: Toponymische monografieën; Cijnsboek van het Begijnhof van Diest (13de-14de eeuw); Eponiemenwoordenboeken; Dag van het Nederlands: Naamkunde; Personalia. In: Naamkunde 25, 216-221; 223; 225-226.

Marynissen, Ann (1993): Naamkundige verhandelingen en dissertaties in 1987-1993. In: Naamkunde 25, 223-224.

Marynissen, Ann (1991): Kroniek: Limburgs Colloquium Toponymie. In: Naamkunde 23, 221-222.

Marynissen, Ann (1990): Kroniek: Hulde-album voor Prof. K. Roelandts. In: Naamkunde 22, 198-200.

zum Seitenanfang