zum Inhalt springen

2024

 • 21.02.2024: Gent: Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren
  Lezing: Famillienamen als venster op (im)migratie.
   
 • 01.02.2024: Universität Oldenburg: Institut für Niederlandistik.
  Gastvortrag: Het Nederlands in België en Nederland: een portret met vele gezichten.
   
 • 22.01.2024; Brussel: Koninklijke Commissie voor Toponymie & Dialectologie.
  Lezing: Familienamen als spiegel van (im)migratie.

2022

 • 30.04.2022: Kinrooi, 46e congres van de Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde.
  Lezing: Familienamen in de fusiegemeente Kinrooi.
 • 17.-18.03.2022: University of Cologne. 'A Germanic Sandwich 2022': International conference on the contrastive study of Dutch, English and German (online). Introduction.

2021

 • 13.12.2021: Universiteit Gent. College voor BA-studenten Nederlandse taal- en letterkunde (online). 
  Vraaggesprek over de standaardisering van het Nederlands.
 • 16.06.2021: Gent, Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren.
  Toespraak: Begroeting van Lieve De Wachter als werkend lid van de KANTL.

2020

 • 26.10.2020: Brussel, Koninklijke Commissie voor Toponymie & Dialectologie.
  Lezing (online): Hollanders, Friezen of Vlamingen? De persoonsnamen van de eerste kolonisten op het Deense eiland Amager.
 • 05.03.2020: Hamburg, 42. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Sprachwissenschaft. Arbeitsgruppe 7: Approaching linguistic diversity from an evolutionary perspective. Towards a typology of future tenses.
  Vortrag, zusammen mit Christian Gewering: The historical development of the movement future gaan + infinitive in Dutch.

2019

 • 13.12.2019: Universiteit Gent & KANTL, Taal & Tongval-Colloquium: 'Spelling in ontwikkeling'
  Lezing: De taal van Gheraert Leeu, drukker in Gouda en Antwerpen.
 • 19.03.2019: Universität zu Köln, Jubiläumsfeier der Niederlandistik.
  Vortrag: Ein Jahrhundert Niederlandistik an der Universität zu Köln.
 • 28.01.2019: Brussel, Koninklijke Commissie voor Toponymie & Dialectologie.
  Lezing: Familienamen en religie.
 • 22.01.2019: Den Haag, Centraal Bureau voor Genealogie. Naamkundedag.
  Lezing: Familienamen en religie.

2018

 • 21.11.2018: Gent, Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren.
  Lezing: De Hollandse en Brabantse drukkerstaal rond 1500.
 • 16.11.2018: Mettingen, Namenkundliches Symposium der Draiflessen Collection.
  Vortrag: Die Familiennamen auf -meier im Osten der Niederlande.
 • 17-18.09.2018: Universität Mainz, Tagung 'Namengeographie'.
  Vortrag: Die niederländische Familiennamengeographie auf neuen Wegen.
 • 18.04.2018: Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, Gent.
  Buchpräsentation: Janssen, Theo & Ann Marynissen (2018): Het Narrenschip in de Lage Landen. Deel 1: Josse Bade: Der zotten ende der narren scip - tekst en hertaling. 496 p. Deel 2: Het schip ingaan - inleiding en aantekeningen. 726 p. Serie: KANTL - Studies op het gebied van de cultuur in de Nederlanden 8, 1-2. Leuven: University Press.
 • 12.01.2018: Universität zu Köln, Workshop 'The future in the history of Indo-European languages'. 
  Presentation: The Dutch future path: zullen and gaan + infinitive.

2017

 • 21.06.2017: Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde Gent.
  Toespraak: Begroeting van Reinhild Vandekerckhove als werkend lid van de KANTL.
 • 08.06.2017: Universiteit Utrecht, Naamkundedag.
  Lezing: De Nederlandse familienaamgeografie in een nieuw jasje.
 • 16-18.03.2017: Universität Münster, Tagung 'A Germanic Sandwich'.
  Vortrag: Buchdruck und Sprachwandel.
 • 30.01.2017: Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie Brussel.
  Plenaire lezing: De Nederlandse familienaamgeografie op nieuwe wegen.

2016

 • 16.11.2016: Gent, Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. 
  Laudatio bij de presentatie van het huldenummer voor prof. em. dr. Jan Goossens
 • 09.06.2016: Universität zu Köln, Ringvorlesung CCLS Köln: 'Sprache(n) sprechen und verstehen'
  Vortrag: Familiennamengeographie.
 • 26.04.2016: Universiteit Antwerpen. Gastcollege voor BA-studenten Nederlandse taal- en letterkunde op uitnodiging van Prof. Dr. R. Vandekerckhove
  College: Boekdrukkunst en standaardisering: het Nederlandse narrenschip.
 • 16.03.2016: Gent, Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde.
  Lezing: de Nederlandse familienamengeografie, 25 jaar later.

2015

 • 09.07.2015: Universität zu Köln, Cologne Centre of Language Studies.
  Vortrag: Der Einfluss des Buchdrucks auf die Standardisierung des Niederländischen.
 • 05.05.2015: Universiteit Antwerpen. Gastcollege voor BA-studenten Nederlandse taal- en letterkunde op uitnodiging van Prof. Dr. R. Vandekerckhove
  College: Boekdrukkunst en standaardisering: het Nederlandse narrenschip.
 • 15.03.2015: Antwerpen, Congres naar aanleiding van 50 jaar Familiekunde Vlaanderen.
  Plenaire lezing: Waar komen onze familienamen voor? De website familienaam.be.

2014

 • 18.11.2014: Universiteit Oldenburg. Gastcollege voor studenten Neerlandistiek.
  College: Boekdrukkunst en standaardisering: het Nederlandse narrenschip.
 • 21.05.2014: Gent, Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde.
  Lezing: Het Nederlandse narrenschip: Vroegnieuwnederlands voor commercie en cultuur.
 • 06.05.2014: Universiteit Antwerpen. Gastcollege voor BA-studenten Nederlandse taal- en letterkunde op uitnodiging van Prof. Dr. R. Vandekerckhove. 
  College: Vroegnieuwnederlands voor commercie en cultuur.

2013

 • 30.10.2013: Universiteit Maastricht. Lezingenreeks van het Winand Roukensfonds over ‘Namen in Limburg’.
  Lezing: Familienamen in Limburg
 • 20.02.2013: Gent, Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde.
  Lezing: De invloed van het Italiaans op het Nederlands en het Duits.
 • 11.-12.01.2013: KU Leuven, Department of Linguistics. 'A Germanic Sandwich 2013. Dutch between English and German. A Comparative Linguistic Conference.' 
  Lezing: Het genus van Italiaanse leenwoorden in het Nederlands en het Duits.

2012

 • 17.10.2012: Gent, Najaarslezingen van de KANTL: Namen, onze dierbaarste woorden.  
  Lezing: Waar komen onze familienamen voor?
 • 24.-25.09.2012: Universität zu Köln: 8ste Kolloquium van de Fachvereinigung Niederländisch. 
  Workshop: Variëteiten van het Nederlands in Vlaanderen.

2011

 • 14.11.2011: Köln, Orde van den Prince. 
  Lezing: Het einde van de standaardtaal? Variatie in het Nederlands.
 • 28.10.2011: Gent, KANTL: Colloquium ‘Digitale bouwstoffen van het Nederlands’.
  Lezing, samen met Chris De Wulf: Laatmiddelnederlandse autografische egodocumenten: het ‘Dagboek van Gebeurtenissen’ door Christiaan Munters (1529-1545). De meervoudsvorming bij Munters.
 • 21.-22.09.2011: Université de Luxembourg, Kolloquium: Familiennamen zwischen Maas und Rhein. Etymologien, Sprachkontakt, Kartierung. 
  Vortrag: Familiennamen in Flandern und Wallonien: ein lexikalischer und grammatischer Vergleich.
 • 31.01.2011: Brussel, Koninklijke Commissie voor Toponymie & Dialectologie.
  Lezing: Oost-Nederlandse familienamen.

2010

 • 17.11.2010: Gent, Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde.
  Lezing: Familienamenpatronen in Oost-Nederland.
 • 27.10.2010: Leiden, Commissie voor Taal- en Letterkunde van de Maatschappij voor Nederlandse Letterkunde.
  Lezing: Oost-Nederlandse familienamentypes
 • 16.06.2010: Gent, Installatie in de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (KANTL).
  Laudatio voor Dr. Luc Van Durme. 
 • 29.04.2010: Gent, Colloquium: Belgisch Nederlands in het spanningsveld tussen Verkavelingsvlaams en standaardtaal, georganiseerd door de KANTL en de UCLouvain.
  Lezing: Belgisch-Nederlands: het standpunt van de buitenlandse neerlandistiek.
 • 05.-06.03.2010: Universität zu Köln: Bijeenkomst van docenten Nederlands in het Duitse taalgebied. 
  Plenaire lezing: Geschiedenis van de neerlandistiek in Keulen.

 

2008

 • 29.11.2008: Hoeselt: Congres van de Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde: Dialecten, namen en geschiedenis op de grens van het West- en Oost-Limburgs. 
  Lezing: Prototypische Limburgse familienamen en hun verspreiding in Duitsland.
 • 10.10.2008: Den Haag: Workshop over Familienamen, georganiseerd door het Netwerk Naamkunde.
  Lezing: De lexicale en grammaticale motivering van de Nederlandse en Vlaamse familienamen in geografisch perspectief: een synthese.
 • 28.-30.05.2008: Freie Universität Berlin: Internationaal colloquium: Geschiedenis van de extramurale neerlandistiek in Europa. 
  Lezing: ‘Van ‘Deutsch-Niederländisches Forschungsinstitut’ tot ‘Institut für Niederlandistik’: de geschiedenis van de neerlandistiek in Keulen.

2007

 • 17.11.2007: Geldern, Niederrhein-Akademie: Kolloquium ‘Von Angenendt bis Seegers/Zeegers. Familiennamen an Niederrhein und Maas’.
  Vortrag: Ursprung, Motivierung und Bildung der Familiennamen im niederländischen Sprachgebiet.
 • 27.06.2007: Universität zu Köln: Antrittsvorlesung. 
  Vortrag: Sprachwandel zwischen Normierung und Evolution. Die E-Apokope als Bruchstelle zwischen dem Niederländischen und dem Deutschen.

2006

 • 09.06.2006: Amsterdam, Meertens Instituut: Workshop van het Netwerk Naamkunde.
  Lezing, samen met Willy Van Langendonck: Het Leuvense college Naamkunde als interdisciplinaire wetenschap.
 • 17.-19.03.2006: Universität Zürich: Bijeenkomst van universitaire docenten Nederlands in het Duitse taalgebied.
  Lezing: Familienamentypes in het Nederlandse en het Duitse taalgebied.

2005

 • 10.06.2005: Münster, Kommission für Mundart- und Namenforschung Westfalens: Kolloquium 'Aspekte der Namenkunde'.
  Vortrag: Die geographische Streuung der Familiennamentypen im niederländischen Sprachgebiet.

2004

 • 04.09.2004: Vrije Universiteit Amsterdam: Openingscollege van de opleiding Nederlandse Taal en Cultuur. 
  College: De geografische verspreiding van types familienamen in het Nederlandse taalgebied.

2003

 • 26.11.2003: Gent: Studiedag Historische Taalkunde, georganiseerd door de Vlaamse Werkgroep Mediëvistiek, samen met de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde.
  Lezing: Familienamengeografie.
 • 22.11.2003: Sittard: Congres van de Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde: Dialect en namen in het land van Gulik. 
  Lezing: Limburgers worden Nederlanders. Over de vernederlandsing van het zuidoosten van Nederlands Limburg (1789-1935).
 • 23.10.2003: Vrije Universiteit Amsterdam: Symposium "Taalvariatie en groepsidentiteit", georganiseerd door de VU-onderzoeksgroep "Taal en identiteit".  
  Lezing: Limburgers worden Nederlanders. Over de vernederlandsing van het zuidoosten van Nederlands Limburg (1789-1935).

2002

 • 22.11.2002: Amsterdam, Meertens Instituut: Symposium "De naamkunde als interdisciplinaire wetenschap".
  Lezing: Tussen Brussel en Amsterdam: familienamen en migratie binnen het Nederlandse taalgebied.

 

2001

 • 17.05.2001: Universiteit Maastricht: Symposium ‘De toekomst van de Euregio in historisch perspectief. Leven en werken in een grensgebied: economie, maatschappij, cultuur’.
  Vortrag: Historische Sprachverhältnisse im Rhein-Maas-Gebiet.
 • 17.03.2001: Alden Biezen: Zesde Nederlandse Dialectendag, georganiseerd door de Stichting Nederlandse Dialecten.
  Lezing: De verspreiding van de familienamen in België en Nederland. Over het computerprogramma voor de verspreiding van de familienamen in België en Nederland.
 • 22.02.2001: Universiteit Gent: Gastcollege op uitnodiging van prof. dr. J. Taeldeman, vakgroep Nederlandse Taalkunde.
  College: Nederlandse familienamengeografie.

2000

 • 29.02.2000: Amsterdam: Meertens Instituut: Afscheidssymposium prof. dr. R. Rentenaar.
  Lezing: Cartografie in de naamkunde.

1999

 • 20.03.1999: Brussel: Zuid-Nederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde.
  Plenaire lezing: Nederlandse familienamengeografie.
 • 06.03.1999: Zwolle: Vijfde Nederlandse Dialectendag, georganiseerd door de Stichting Nederlandse Dialecten.
  Plenaire lezing: Den Uyl, Snoeckx, De Leeuw, Haan, Kikkert en varianten: over benamingen van dieren in de Nederlandse familienamen. 

1998

 • 16.-18.09.1998: Universität Trier: Zweites Trierer Urkundensprachenkolloquium: “Skripta, Schreiblandschaften und Standardisierungstendenzen: Urkundensprachen im Grenzbereich von Germania und Romania im 13. und 14. Jahrhundert”.
  Vortrag: Die Flexion des Substantivs in der mittelniederländischen Amtssprache des 13. Jahrhunderts.
 • 26.01.1998: Brussel: Koninklijke Commissie voor Toponymie & Dialectologie. 
  Lezing: Van -(t)ke naar -(t)je. De oorsprong en de verspreiding van het Nederlandse diminutiefsuffix -(t)je in Vlaamse plaatsnamen met straat en veld.

1997

 • 28.07-01.08.1997: Amsterdam: 2nd International Congress of Dialectologists & Geolinguists.
  Lecture: Repercussions of the dialects in present-day Dutch and Flemish family names.
 • 26.04.1997: Bilzen: Symposium: Bilzen 1997 - 100 jaar toponymie.
  Lezing: Plaats- en persoonsnaamgeving in Bilzen.

1996

 • 27.11.1996: Universität zu Köln: Germanistischer Linguistischer Kreis.
  Vortrag: Die Flexion des Substantivs im Mittelniederländischen des 13. Jahrhunderts.
 • Deelname aan de Tweede Vlaamse Wetenschapsweek: workshop over naamkunde in Leuven op 22 oktober 1996, in Kortrijk op 25 oktober 1996. Stand van de KU Leuven op het Wetenschapsfeest in Mechelen op 20 oktober 1996.

1995

 • 25.03.1995: 's-Hertogenbosch: Derde Nederlandse Dialectendag, georganiseerd door de Stichting Nederlandse Dialecten. 
  Workshop over geografie van de Nederlandse familienamen.

1994

 • Deelname aan de Eerste Vlaamse Wetenschapsweek: workshop over naamkunde in Leuven op 25 oktober 1994, in Kortrijk op 28 oktober 1994. Stand van de K.U. Leuven op het Wetenschapsfeest in Antwerpen op 29 oktober 1994, project geselecteerd door Flanders Technology International.
 • 31.05.1994: KU Leuven: Werkgroep Dialinguïstiek van het departement Linguïstiek.
  Lezing: De atlas van de familienamen in het Nederlandse taalgebied: stand van zaken.
 • 30.04.1994: Brussel: Colloquium over Familienamen, georganiseerd door de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie.
  Lezing: De atlas van familienamen in het Nederlandse taalgebied.
 • 05.03.1994: Malle: Voordrachtenreeks over "Brabant tijdens het Ancien Régime", georganiseerd door de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde.
  Lezing: Ontstaan en ontwikkeling van de Brabantse familienamen.

1993

 • 08.12.1993: Brussel: ULB: Round Table on Computer Applications in Historical Linguistics, organised by the "Belgische Kring voor Linguïstiek".
  Paper: Corpus-based research on noun inflexion in 13th century Middle Dutch.
 • 27.11.1993: Roermond: Congres "Taal en geschiedenis aan Maas en Roer", georganiseerd door de Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde, in samenwerking met Veldeke Krink Remunj.
  Lezing: Limburgse familienamengeografie.
 • 13.11.1993: Utrecht: Congres "Namen", georganiseerd door het Genootschap Onze Taal.
  Workshop over persoonsnamengeografie.
 • 16.-22.08.1993: Los Angeles: International Conference on Historical Linguistics, organised by the International Society for Historical Linguistics.
  Lecture: Patterns of change in the inflexion of the noun in Middle Dutch charters of the 13th century.
 • 22.05.1993: Gent: Colloquium over historische taalkunde, georganiseerd door de Nederlandse Oudgermanistenvereniging.
  Lezing: Het ‑s-meervoud en de ‑e‑apocope in het 13de-eeuwse ambtelijke Middelnederlands.
 • 12.-17.04.1993: Universität Trier: XVIIth International Congress of Onomastics, organised by the International Committee of Onomastic Sciences.
  Lecture: Geography of Flemish proper names: a computer-assisted atlas of present-day Flemish family names.

1992

 • 27.08.1992: Leiden: Morfologiedagen 1992, georganiseerd door de Vakgroep Nederlandse Taal- en Letterkunde en het Instituut voor Nederlandse Lexicologie te Leiden.
  Lezing: Morfofunctionele aspecten van de substantiefflexie in het 13de-eeuwse ambtelijke Middelnederlands.

1991

 • 20.04.1991: Diepenbeek: Colloquium Toponymie, georganiseerd door de Limburgse Vereniging voor Dialect- en Naamkunde.
  Lezing: Het Instituut voor Naamkunde te Leuven en de Limburgse toponymie.
 • 16.03.1991: 's-Hertogenbosch: Eerste Nederlandse Dialectendag, georganiseerd door de Stichting Nederlandse Dialecten.
  Workshop over de geografie van de Belgische familienamen.

1990

 • 29.09.1990: KU Leuven: Symposium "Nederlandse Persoonsnamengeografie", georganiseerd door het Instituut voor Naamkunde en Dialectologie.
  Lezing: Morfosyntactische aspecten van de Belgische familienamen op basis van het 'Belgisch Repertorium van Familienamen.
 • 13.-18.08.1990: Helsinki: XVIIth International Congress of Onomastics, organised by the International Committee of Onomastic Sciences.
  Lecture: The geographical distribution of toponymical elements in the Dutch-speaking part of Belgium.

1989

 • 21.09.1989: KU Leuven: Morfologiedagen 1989, georganiseerd door de vakgroep Nederlandse Taalkunde.
  Lezing: De flexie van verwantschapsnamen in het 13de-eeuwse ambtelijke Middelnederlands.